Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Dátum vydania: 
štvrtok, 25. august 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní