oznámenie rozkopávky – havária na vodovodnej sieti, ulica Zbrody č.20