Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavebníka PORTA DÚBRAVKA spol. s.r.o.,