Rozhodnutie podľa ustanovenia § 13 ods. 3 č. 330/1991 Zb. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav Vajnory, lokalita Nemecká dolina-Koncové