Rozhodnutie - určenie pásma ochrany verejnej kanalizácie

Dátum vydania: 
pondelok, 17. január 2022