Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - rekonštrukcia VTL plynovod

Dátum vydania: 
pondelok, 28. február 2022