Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní - garáž, sklad, NN prípojka

Dátum vydania: 
štvrtok, 17. február 2022