Takto sa volilo vo Vajnoroch

Takto sa volilo vo Vajnoroch

07. 03. 2016
  Takto sa volilo vo Vajnoroch.  
Námietková kancelária

Námietková kancelária

23. 02. 2016

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA K VOĽBÁM DO NR SR

Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020

05. 01. 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Informácie pre voliča

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia a o čase a mieste konania volieb do NR SR 2020

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

04. 01. 2016

Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa § 8 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje štyri volebné okrsky a oznamuje, že: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hodiny.

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča

04. 01. 2016
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016....