Novinky

Oznámenie o prácach na havarijných opravách

Oznámenie o prácach na havarijných opravách

event 9.5.2023

Oznámenie o prácach na havarijných opravách na podtlakovej kanalizačnej sieti s uvedením časového rozmedzia od 3.5.2023 – 31.7.2023.

(Viac info...)

Ohlásenie poruchy na telekomunikačnom vedení

Ohlásenie poruchy na telekomunikačnom vedení

event 9.5.2023

Dovoľujeme si vám ohlásiť poruchu ma existujúcom telekomunikačnom vedení spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

(Viac info...)

Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo

event 3.5.2023

Pozývame vás na IV. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 4. apríla 2023 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie.

(Viac info...)

Hlasovanie - Vajnorský participatívny rozpočet	2023

Hlasovanie - Vajnorský participatívny rozpočet 2023

event 28.4.2023

Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Vajnory môžu aj tento rok opäť hlasovať za návrhy na zlepšenie Vajnor v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Z rozpočtu je v tomto kalendárnom roku vyčlenená finančná čiastka 12-tisíc eur, ktorá bude použitá na zlepšenie, či skrášlenie Vajnor.

(Viac info...)

OLO a.s. bude vykonávať odvoz odpadu počas májových sviatkov 2023 bez zmien

OLO a.s. bude vykonávať odvoz odpadu počas májových sviatkov 2023 bez zmien

event 28.4.2023

radi by sme Vás informovali, že odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (pondelky) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Prosíme o preparkovanie vozidiel

Prosíme o preparkovanie vozidiel

event 26.4.2023

Vzhľadom na obnovu vodorovného dopravného značenia parkovacích zón na ul. Tomanova v časti od č. 70 po č. 94 pred bytovkami od ul. Na Jarku po ul. Kúkolova vo štvrtok dňa 27.04.2023, by sme Vás chceli požiadať o preparkovanie Vašich vozidiel v čase od 9:00 do 15:00.

Preparkovanie áut - Roľnícka ulica

Preparkovanie áut - Roľnícka ulica

event 25.4.2023

Vzhľadom na obnovu vodorovného dopravného značenia (parkovacích miest) na parkovisku na Roľníckej ul. v časti od č. 62 po č. 92 a cyklistických pruhov v stredu dňa 26.04.2023, by sme Vás chceli požiadať o preparkovanie Vašich vozidiel v čase od 8:00 do 15:00.

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.

Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí

Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí

event 24.4.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. pracuje na odstránení poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Nad Jazierkom, na križovatke s Rybničnou ulicou. Na mieste sa nachádzajú technici, ktorí vynakladajú všetko úsilie, aby sa táto porucha čo najskôr odstránila.
Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ  S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

event 24.4.2023

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha) a nasledovných podmienok Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

(Viac info...)

 

Prosíme o preparkovanie vozidiel na parkovisku na Roľníckej ul., v časti od č. 218 po č. 264

Prosíme o preparkovanie vozidiel na parkovisku na Roľníckej ul., v časti od č. 218 po č. 264

event 20.4.2023

Vážení občania,
vzhľadom na obnovu vodorovného dopravného značenia (parkovacích miest) na parkovisku na Roľníckej ul., v časti od č. 218 po č. 264 (od ul. Na jarku po pripojenie na štátnu cestu III/1082 na Roľníckej ul., zajtra v piatok dňa 21.04.2023, by sme Vás chceli požiadať o preparkovanie Vašich vozidiel v čase od 9:00 do 15:00.

Distribúcia kompostovateľných vreciek na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Distribúcia kompostovateľných vreciek na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

event 17.4.2023

MČ Bratislava-Vajnory v spolupráci so spoločnosťou OLO začína bezplatne distribuovať kompostovateľné vrecká na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad...

(Viac info...)

V utorok18.4.2023 bude knižnica z technických príčin zatvorená

V utorok18.4.2023 bude knižnica z technických príčin zatvorená

event 28.2.2023

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v utorok 18.4.2023 bude knižnica vo Vajnoroch z technických príčin zatvorená. Obnovenie prevádzky knižnice bude v stredu 19.4.2023. 

Ďakujeme za pochopenie. 

OLO, a.s. otvára sezónny zberný dvor

OLO, a.s. otvára sezónny zberný dvor

event 14.4.2023

V sobotu dňa 15.04.2023 otvára spol. OLO, a.s. sezónny zberný dvor v mestskej časti Bratislava-Rača, na ulici Pri Šajbách 1 a znovu ich zatvorí až 30. novembra 2023, ktorý je určený pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom...

(Viac info...)

Pripomenuli sme si výročie príchodu Ferdiša Jurigu

Pripomenuli sme si výročie príchodu Ferdiša Jurigu

event 11.4.2023

V Mestskej časti Bratislava - Vajnory sme si pripomenuli 118. výročie príchodu významného slovenského publicistu, národného buditeľa a politika bojujúceho za práva slovenského národa Ferdinanda Jurigu. 

  • kultúra
  • Miestny úrad
Zberný dvor

Zberný dvor

event 5.4.2023

Dovoľujeme si vás upozorniť, že počas nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov, konkrétne v piatok 7. apríla a v sobotu 8. apríla, bude zberný dvor vo Vajnoroch zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

ZATVORENÝ ÚRAD

ZATVORENÝ ÚRAD

event 5.4.2023

Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že vo štvrtok 6. apríla 2023 bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory vrátane podateľne z technicko-organizačných dôvodov otvorený len do 12:00.

Na podanie agendy do podateľne môžete využiť schránku pri vchode do úradu, prípadne vykonať podanie prostredníctvom pošty. 

Vo Vajnoroch sme si pripomenuli výročie oslobodenia Bratislavy

Vo Vajnoroch sme si pripomenuli výročie oslobodenia Bratislavy

event 4.4.2023

Za účasti starostu Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michala Vlčeka, vojakov z posádky styčného tímu pre integráciu síl Severoatlantickej aliancie na Slovensku (NFIU) a jej veliteľa plukovníka Mariána Kurillu, príslušníkov čestnej stráže, žiakov z vajnorských škôl a zástupcov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov si dnes vo Vajnoroch pripomenuli 78. výročie oslobodenia Bratislavy. 

(Viac info...)

Spustenie Antik bike na sezónu 2023

Spustenie Antik bike na sezónu 2023

event 31.3.2023

Od dnes sa môžete tešiť na otvorenie sezóny programu Antik bike vo Vajnoroch.

(Viac info...)

Výstraha pred silným vetrom - 2 stupeň

Výstraha pred silným vetrom - 2 stupeň

event 27.3.2023

SHMÚ vydal výstrahu, podľa ktorej sa v Bratislavskom kraji v pondelok 27. marca od 10:00 do 21:00 očakáva výskyt veľmi silného vetra, ktorý môze dosiahnuť rýchlosť 23 - 26 m/s.

Deväťdesiat rokov od vzniku vajnorského futbalového klubu

Deväťdesiat rokov od vzniku vajnorského futbalového klubu

event 23.3.2023

V aktuálnom vydaní Vajnorského podcastu sa starosta Vajnor Michal Vlček rozpráva s prezidentom FK Vajnory Richardom Feketem a legendou slovenského futbalu Mariánom Zemanom. Hlavnou témou je 90 rokov od vzniku futbalového klubu FK Vajnory

  • kultúra
  • šport
Participatívny rozpočet 2023

Participatívny rozpočet 2023

event 15.3.2023

Aj tento rok Vám ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 12 tisíc eur z participatívneho rozpočtu.

(Viac info...)

Nové číslo Vajnorských noviniek

Nové číslo Vajnorských noviniek

event 9.3.2023

V týchto dňoch si budete môcť vo vašich schránkach nájsť aktuálne vydanie dvojmesačníka Vajnorské novinky. Okrem iných aktualít z diania v mestskej časti sa v ňom dozviete o prezentácií prác študentov STU o územnom rozvoji Vajnor, rozhovor s umeleckým vedúcim Lúčnice Mikulášom Sivým alebo aj článok o tom ako komisia detí a mládeže aktívne zapája mladých ľudí do života vo Vajnoroch.

 

Stretnutie starostu s občanmi

Stretnutie starostu s občanmi

event 27.2.2023

Najbližšie stretnutie starostu s občanmi sa uskutoční v stredu 1. marca 2023.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory v stredu 1. marca 2023 v čase od 16.00 – 18.00 h.

Nová pec v Ľudovom dome

Nová pec v Ľudovom dome

event 24.2.2023

Už niekoľko mesiacov prebieha pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu rekonštrukcia ďalších objektov Vajnorského ľudového domu.

(Viac info...)