Novinky

Výzva starostu Michala Vlčeka: UPRACME SI VAJNORY!

Výzva starostu Michala Vlčeka: UPRACME SI VAJNORY!

28. 03. 2019
Starosta mestskej časti Vajnory vyzýva obyvateľov, dobrovoľníkov združenia aj aktivistov alebo komunity zapojiť sa do časovo neobmedzenej aktivity Upracme si  Vajnory! Výzva vznikla z podnetu skupiny niekoľkých občanov, ktorí už viac ako 20 rokov  vždy na jar z vlastnej iniciatívy chodievajú...
POZVÁNKA NA VEREJNÉ STRETNUTIE S OBČANMI

POZVÁNKA NA VEREJNÉ STRETNUTIE S OBČANMI

27. 03. 2019

Na stretnutie so starostom v prvú stredu v mesiaci so občania zvykli. Komunikáciu s verejnosťou posúvame na vyššiu úroveň. Pozývame Vás na prvé verejné stretnutie starostu mestskej časti Ing. Michala Vlčeka  a poslancov s občanmi, ktoré sa uskutoční v stredu 3.4.2019 o 18.00  h vo veľkej sále Domu kultúry Vajnory. Hlavnou témou budú priority mestskej časti. Chceme s vami diskutovať otvorene o tom čo nás trápi a čo teší.  

Medzinárodná jednotka NFIU so sídlom vo Vajnorských kasárňach má nového veliteľa

Medzinárodná jednotka NFIU so sídlom vo Vajnorských kasárňach má nového veliteľa

21. 03. 2019

Styčný tím pre integráciu síl NATO na Slovensku (NFIU) má nové velenie. Doterajšieho veliteľa Štefana Acsaia vystriedal Peter Brauner. Oficiálne odovzdanie velenia sa uskutočnilo v stredu 20. Marca vo vojenských kasárňach v bratislavských Vajnoroch za účasti štátneho tajomníka Ministerstva obrany (MO) SR Róberta Ondrejcsáka, zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Josefa Pokorného a zástupcu veliteľa Mnohonárodného zboru Sever - Východ Štetín Ulricha Hellebjerga. Vajnory reprezentoval starosta Michal Vlček a vicestarostka Soňa Molnárová.

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU vo VAJNOROCH

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU vo VAJNOROCH

20. 03. 2019

Mestská časť Bratislava – Vajnory v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava plánuje od septembra 2019 v priestoroch ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 vo Vajnoroch, otvoriť pre aktívnych seniorov / 50r.+/ študijné programy s imatrikuláciou, promóciou, mimovýučbové stretnutia študentov so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblasti priamo v MČ BA-Vajnory. 

Záujemci o štúdium sa môžu prihlásiť do 15. mája 2019.

3. ročník Vajnory CUP

3. ročník Vajnory CUP

27. 03. 2019
Amatérske volejbalové turnaje zmiešaných družstiev – organizátor VK Vajnorskí Teoretici...
Zberný dvor Pri pastierni je od 15. marca znovu otvorený

Zberný dvor Pri pastierni je od 15. marca znovu otvorený

15. 03. 2019

Prevádzka zberného dvora  Pri pastierni je znovu otvorená od piatka 15. marca 2019. Tento priestor je určený iba pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zároveň upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad). Prevádzkový poriadok môžete nájsť aj na stránke určenej zbernému dvoru. 
Pre obyvateľov Bratislavy je k dispozícii aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2.

Participatívny rozpočet 2019 - zasielanie návrhov do 28.3.2019

Participatívny rozpočet 2019 - zasielanie návrhov do 28.3.2019

15. 03. 2019

Svoje návrhy zasielajte do konca marca 2019

Aj tento rok ponúkame možnosť zúčastniť sa na využití sumy 10 320 € z vajnorského rozpočtu. Návrhy, ktoré sú  realizovateľné na viac rokov, alebo nad finančné možnosti obce, nezasielajte. Maximálna suma, ktorou je možné podporiť jeden návrh je 3000€. Dobré a realizovateľné návrhy nám zasielajte do 28.3.2019 na mailovú adresu: vajnory@vajnory.sk .

Tlačová správa: OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu

Tlačová správa: OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu

08. 03. 2019

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prosí správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu.

Výtlky na cestách sú v pozornosti  našich zamestnancov

Výtlky na cestách sú v pozornosti našich zamestnancov

28. 02. 2019

Teplé, skoro jarné počasie umožnilo začať s opravami výtlkov na cestách  v správe miestneho úradu.  Zamestnanci hospodárskej správy  zdokumentovali výtlky a diery, ktoré vznikli počas tohoročnej zimnej sezóny a postupne ich budú opravovať.  Zariadenie, kúpené pred dvoma rokmi je v tomto období využité na 100%.   Bola to dobrá investícia.  

V piatok 1. marca sa začína odvoz bio odpadu z hnedých nádob

V piatok 1. marca sa začína odvoz bio odpadu z hnedých nádob

27. 02. 2019

Bratislavská mestská spoločnosť OLO, a.s. začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad od piatka 1. marca 2019. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2019. Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní.