Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo - 9. februára 2017

event 2.2.2017

Miestne zastupiteľstvo - 15. decembra 2016

event 9.12.2016

Miestne zastupiteľstvo - 9. novembra 2016

event 28.10.2016

Miestne zastupiteľstvo - 22. septembra 2016

event 16.9.2016
Miestne zastupiteľstvo - 16. júna 2016

Miestne zastupiteľstvo - 16. júna 2016

event 10.6.2016
Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

event 15.4.2016

Miestne zastupiteľstvo - 17. február 2016

event 19.2.2016

Miestne zastupiteľstvo - 16. december 2015

event 4.1.2016

POZVÁNKA
na  8. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 

16. decembra 2015 (streda) o 17.00 hodine 

zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Miestne zastupiteľstvo - 14. október 2015

event 12.10.2015

Program:

 1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správačinnosti Mestskej polície Bratislava za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Správačinnosti miestneho kontrolóra za obdobie august-september 2015 ...

Miestne zastupiteľstvo - 27. august 2015

event 21.8.2015

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2015 (štvrtok) o 17.00 hodinezasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie ...

Miestne zastupiteľstvo - 10. jún 2015

event 21.8.2015

Program 5. zasadnutia:

 1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informáciapríprave podujatia Vajnorské dožinky 2015
 3. Informáciahospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej k 31. 3. 2015 ...

Miestne zastupiteľstvo - 31.marec 2015

event 21.8.2015

Program 4. rokovania miestneho zastupiteľstva:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Voľba miestneho kontrolóra
 3. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2014 ...

Miestne zastupiteľstvo - 19. február 2015

event 21.8.2015

Program 3. zasadnutia:

 1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správačinnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2014
 3. Žiadosťpridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie technických vecí na výkon okrskárov Mestskej polície na rok 2015 ...