Tlačivá a formuláre

Nadpis
Rozkopavky a uzavierky MC Vajnory 2023
Záverečný účet za rok 2022
Document
Doprava , , , , , ,
Document
,
Document
, ,
Životné prostredie , , ,
Súpisné a orientačné čísla , , , , , , , ,
Stavebný úrad , , ,
Document
, , ,
Document
,
Územný plán , ,
Dotácie
Document
2_2023_vzn_0.pdf (316.16 KB)
,
Document
priloha_c.1.pdf (202.4 KB)
,
Document
priloha_c.2.pdf (220.17 KB)
,
Document
,
Document
Príloha č.4.pdf (73.07 KB)
Kultúra a šport , , , , , , ,
Miestne dane a podnikanie
Document
, , , , , , , , ,
Document
, ,
Document
Sociálna oblasť , , ,
Sprístupňovanie informácií
Rybársky lístok, povolenie na vjazd , ,